LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

Streha LGBT - Annual Report 2015-2016

“Streha” është qendra e pare rezidenciale jo-publike në jug të Evropës Lindore, e cila ndihmon komunitetin LGBT në raste emergjente të strehimit dhe akomodimit. Ajo filloi si një projekt pilot i dy organizatave kryesore LGBT në Shqipëri, Aleanca kundër Diskriminimit LGBT në bashkëpunim me Të Bashkuar Pro Kauzës LGBT, respektivisht që nga hapja e dyerve të saj në Dhjetor 2014.

Streha LGBT - Annual Report 2015-2016

“Streha” shelter is the first non-public residential center in Southern Eastern Europe, which helps the LGBTI community in emergency of housing and accommodation. It started as a pilot project of two main LGBTI organizations in Albania, Alliance against LGBT Discrimination in collaboration with United ProLGBT Cause respectively since opening itsdoor in December 2014.

MANUAL FOR COUNCELING AND PSYCHOTERAPEUTICAL PRACTICE

Ovaj priručnik je namenjen stručnjacima i stručnjakinjama koje pružaju

psihološku podršku osobama drugačije seksualne orijentacije od heteroseksualne

GET IN TOUCH

  • Str. Majke Jevrosime 42/31
    Belgrade, Serbia
  • Phone: +381 11 3227480
  • Email: [email protected]

NEWLETTERS

Make sure you son't miss latest news and get notices about our new themes, stay tuned!

"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. 
The content of the website is the sole responsibility of ERA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union."