Istraživanje prepreka pristupu pravdi

 

Udruženje za jednaka prava LGBTI osoba za Zapadni Balkan i Tursku (ERA) u Srbiji, u saradnji sa Svetskom bankom, trenutno sprovodi istraživanje u cilju boljeg razumevanja prepreka pristupu pravdi sa kojima se suočava lezbejska, gej, biseksualna, transrodna i interseks populacija (LGBTI+) u Srbiji.   

Ovim putem želeli bismo da Vas pozovemo da učestvujete u onlajn anketi i sa nama podelite svoje iskustvo sa pristupom pravdi u Srbiji.

Anketa je na srpskom jeziku, anonimna je i potrebno je oko 20 minuta da se popuni. To možete učiniti putem svog pametnog telefona, iPad-a ili bilo kog računara sa pristupom WiFi mreži. Svi Vaši odgovori će biti tajni i ne postoji mogućnost da budete identifikovani. Vaši lični podaci se neće deliti ni sa kim, a prikupljeni podaci će se koristiti samo u svrhe istraživanja.

Anketi možete pristupiti putem sledećeg linka https://www.surveymonkey.com/r/RJBTVDN  ili skeniranjem QR koda putem kamere na svom pametnom telefonu:

 

Vaše mišljenje nam je izuzetno važno i predstavljaće osnov za kreiranje preporuka nosiocima vlasti u pravcu daljeg osnaživanja LGBTI+ populacije u odnosu prema institucijama pravde u Srbiji, kao i jačanja odgovornosti pravosudnog sistema prema LGBTI+ populaciji u Srbiji.