LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

ONLINE RESOURCE CENTRE

Publishing Year: 
2017
Language: 
ALBANIAN
Country: 
Albania

LGBTIQ Employment Equality Index - 2017 Annual Report of Findings

Original Title: 
LGBTIQ Employment Equality Index - 2017 Annual Report of Findings
Resource Type: 
Analysis
Report
Research
Theme publication
Research report

Albanian (English below)

The HeadHunter Grup ka kënaqësinë të shpallë dhe publikojë rezultatet e Indeksit të parë vjetor për Barazinë në Punësim të personave LGBTIQ në Shqipëri.

Rezultatet përfundimtare ishin një surprizë edhe për vetë ne: në total, 71 kompani morën pjesë në procesin e pare vjetor dhe pak prej tyre treguan se kishin adaptuar politika konkrete për të mbrojtur të drejtat dhe respektuar dinjitetin e punë-kërkuesve dhe të punësuarve LGBTIQ. Fituesit e çmimit të vitit të parë u shpallën në ceremoninë Gala të ndarjes së çmimeve, që u mbajt në 17 Maj 2016.

Këtë vit, rezultatet e Indeksit të dytë vjetor për Barazinë në Punësim të personave LGBTIQ në Shqipëri, ishin edhe më të impresionuese. Pjesëmarrja u rrit në mënyrë të konsiderueshme dhe 109 kompani që operojnë në Shqipëri, iu përgjigjën pyetësorëve, gjë që tregon një rritje domethënëse të nivelit të ndërgjegjësimit nga ana e përfaqësuesve të biznesit, në lidhje me masat konkrete që ata ndërmarrin për mbrojtjen e të drejtave dhe përkrahjen e pakicave, dhe në mënyrë specifike, punëkërkuesve dhe punëmarrësve LGBTIQ.

English

The Headhunter Group is pleased to announce and publish the findings of its second annual LGBTIQ Employment Equality Index in Albania.

This year, the results of the second annual LGBTIQ Employment Equality Index in Albania were even more impressive. The participation was increased considerably and 109 companies operating in Albania answered to the questionnaires, which show a significant increase of awareness level from business environment in relation to the measures in place to protect the rights and uphold minorities and specifically, LGBTIQ job-seekers and employees.

Awardees and some other participating companies from the last year, achieved higher scores in the present year’s Index and have already taken concrete measures to protect LGBTIQ Albanians. They set an admirable example for other employers in the country to follow, by recognizing that upholding the rights of any group benefits all of the society. The increasing trend of participation and rates makes us believe that the 38 new companies joining this year’s LGBTIQ Index, will show improvements and achieve higher rating in the next year’s Index. We are humbled that they agreed to participate in our Index and we are inspired by their commitment.

 


 

Disclaimer: 

This report has been produced with the financial assistance of the United States Agency for International Development (USAID). The content of this report is the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of either the USAID, the United States Government, or other agencies mentioned in this report.

The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or the UN Member States.


 

GET IN TOUCH

  • Str. Majke Jevrosime 42/31
    Belgrade, Serbia
  • Phone: +381 11 3227480
  • Email: [email protected]

NEWLETTERS

Make sure you son't miss latest news and get notices about our new themes, stay tuned!

"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. 
The content of the website is the sole responsibility of ERA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union."