LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

ONLINE RESOURCE CENTRE

Publishing Year: 
2016
Language: 
ALBANIAN
Country: 
Albania

Streha LGBT - Annual Report 2015-2016

Original Title: 
Streha LGBT - Raport Vjetor 2015-2016
Resource Type: 
Best Practice
Factsheet
Report

“Streha” është qendra e pare rezidenciale jo-publike në jug të Evropës Lindore, e cila ndihmon komunitetin LGBT në raste emergjente të strehimit dhe akomodimit. Ajo filloi si një projekt pilot i dy organizatave kryesore LGBT në Shqipëri, Aleanca kundër Diskriminimit LGBT në bashkëpunim me Të Bashkuar Pro Kauzës LGBT, respektivisht që nga hapja e dyerve të saj në Dhjetor 2014.

“Streha” është aktive si një OJQ e pavarur që prej 13 Nëntorit të 2015, është një shërbim konkret tranzitor për të gjithë të rinjtë LGBTI nga mosha 18 deri në 25 që përballen me dhunën dhe diskriminimin nga familja ose komuniteti (zakonisht në fazën e coming out) duke ia vështirësuar tyre jetesën. Qendra Streha është e licencuar që nga Janari i vitit 2015 nga Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë , për të siguruar shërbime rezidenciale dhe sociale.

Të rinjtë nën 18 vjeç dhe mbi 25 vjeç, të cilët kanë nevojë për shërbimet e Strehës, vlerësohen rast pas rasti nga stafi i profesionistëve të qendrës. Streha i siguron shërbime ri-integrimi të rinjve LGBT të pastrehë në rrezik, përmes 8 anëtarëve të stafit, përgjatë 24 orëve, në 7 ditë të javës. Qendra “Streha” ka një kapacitet prej tetë shtretërish dhe synon të jetë një shërbim që ju vjen në ndihmë të rinjve në rrezik e të pastrehë LGBTI ,në nivel kombëtar.

Një ekip multidisiplinar i qendrës “Streha” bën vlerësimin fillestar të secilit rast, dhe e pranon kërkesën për strehim në qendër bazuar në një protokoll të qartë dhe shumë rigoroz, i projektuar në përputhje me standardet kombëtare, me ndihmën e USAID dhe Assist Impact, të qendrave rezidenciale ekzistuese në Shqipëri dhe sidomos me ndihmën e rrjetit të strehave “Albert Kennedy Trust” në Britaninë e Madhe që punon që nga viti 1989.

 


 

Disclaimer: 

This report has been produced with the financial assistance of the United States Agency for International Development (USAID). The content of this report is the sole responsibility of the authors and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of either the USAID, the United States Government, or other agencies mentioned in this report.

The views expressed in this publication are those of the author(s) and do not necessarily represent those of the United Nations, including UNDP, or the UN Member States.


 

GET IN TOUCH

  • Str. Majke Jevrosime 42/31
    Belgrade, Serbia
  • Phone: +381 11 3227480
  • Email: [email protected]

NEWLETTERS

Make sure you son't miss latest news and get notices about our new themes, stay tuned!

"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. 
The content of the website is the sole responsibility of ERA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union."