LGBTI Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey

GOOD PRACTICIES IN DIVERSITY MANAGAMENT IN EMPLOYMENT THE EUROPEAN UNION, SERBIA AND THE WESTERN BALKANS

Priručnik za dobre prakse upravljanja raznolikošću pri zapošljavanju:
Evropska Unija, Srbija i područje Zapadnog Balkana.

LGBT PEOPLE IN PRINT MEDIA IN SERBIA, 2011.

Mediji održavaju vladajuću društvenu strukturu i
zbog toga je nužno stalno ih i iznova pratiti, jer
monitoring medijske stvarnosti treba da pokaže
da li su na delu, i ako jesu, na koji način deluju
strategije isključivanja LGBT populacije u medijskoj
praksi kroz konstrukcije stvarnosti, getoizacije
i njihove stereotipizacije u medijima.

Successful lobbying strategy and advancing LGBTIQ rights Western Balkan

Labris – organizacija za lezbejska ljudska prava je pod pokroviteljstvom

ILGA Europe organizovala regionalnu konferenciju

Political parties on Human Rights, gender equality and LGBT community From principles to concrete measures

Analiza normativnih i programskih dokumenata političkih stranaka u Srbiji pokazuje da se skoro sve stranke načelno zalažu za poštovanje ljudskih prava. Osnovni cilj ove analize predstavlja odgovor na pitanje koliko su u normativnim i programskim dokumentima političkih partija zastupljena i definisana ljudska prava, načelo rodne ravnopravnosti i zaštita i unapređenje prava pripadnika LGBT zajednice.

REPRESENTATION POLICIES of LGBTTIQ population in Serbian media

Republika Srbija se nalazi u procesu pokušaja inkorporiranja standarda Evropske Unije u
vrednosni i legislativni sistem, ali otpori modernizaciji društva su još uvek prisutni, posebno u odnosu
na manjinske grupe. Homofobični diskurs još uvek je dominantan u našem društvu u kojem
je istopolna ljubav polje zabrane i tabua. Reprodukcija homofobije se ostvaruje kroz autoritativnu
promociju nenaučnih stavova, predrasuda, „tradicionalnih srpskih vrednosti“, kako religijskih,

POLICY PROPOSALS in the field of protecting the rights and improving the quality of life of LGBT people in Serbia

Na osnovu rezultata prvog projektnog ciklusa, kao i dodatnim konsultacijama

sa nevladinim organizacijama i relevantnim državnim institucijama, pristupilo se

Manual for journalists

Ovaj priručnik je pripremljen za predstavnike/ce medija unutar projekta edukacije

kako bi zajedno radili na poboljšanju izveštavanja o LGBT tematici u medijima, kao i

Decent life Proceedings of lesbian short stories from Ex Yu

Zamišljeno da je ovaj zbornik osvedoči „lezbejske motive“ u

književnosti u regionu ili postjugoslovenskom književnom kontekstu.

First there was a letter

Petnaest godina lezbejskog i gej aktivizma u Srbiji i Crnoj Gori

1990-2005.

Understand and support

Knjiga priča LGBT roditelja, zajednice i pojedinaca.

Pages

GET IN TOUCH

  • Str. Majke Jevrosime 42/31
    Belgrade, Serbia
  • Phone: +381 11 3227480
  • Email: [email protected]

NEWLETTERS

Make sure you son't miss latest news and get notices about our new themes, stay tuned!

"This website has been produced with the financial assistance of the European Union. 
The content of the website is the sole responsibility of ERA and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union."